Herman Pleij Ziek

Spread the love

Herman Pleij Ziek:- Herman Pleij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om de aandacht van het grote publiek te trekken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder middeleeuwse literatuur, cultuurhistorische onderwerpen en onze (historische) Nederlandse identiteit. Hij spreekt deze groep mensen op veel verschillende manieren aan, bijvoorbeeld door lezingen te geven en op tv te verschijnen.

Herman Pleij Ziek
Herman Pleij Ziek

Herman is een bekend gezicht in het televisieprogramma “De Wereld Draait Door”, waarin hij zowel zijn kijk op de moderne cultuur als zijn kennis van de geschiedenis van Nederland met de kijkers deelt op een vrolijke en laagdrempelige manier.

Herman Pleij is gespecialiseerd in middeleeuwse literatuur en de cultuur van steden. Zijn expertisegebied is de historische Nederlandse literatuur. In de Lage Landen kun je niet genoeg zeggen hoe belangrijk dit is: “We zijn een land van kooplieden geworden.”

Steden bevorderden de ontwikkeling van een mentaliteit die in onze tijd nog steeds herkenbaar is. Volgens wat hij in Plastic zegt: “We hebben een koopmansmentaliteit en je kunt allerlei dingen rationaliseren.”

Zijn huidige boek, Met een scheef oog, is een memoires waarin hij op basis van zijn eigen herinneringen de recente gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland vertelt, waardoor een soort zelfportret ontstaat dat een schets is van vele tijdperken. vanaf zijn geboorte tijdens de oorlog tot het begin van de jaren zeventig. “De roman werd intiemer dan ik gewend ben, en af ​​en toe zorgde dat voor een opwindende ervaring.”

Herman Pleij vult aan: “Ik ben direct na mijn studie, in het jaar 1968, bij de universiteit gaan werken.” [Citaat nodig] In die tijd was dat niets opmerkelijks; in feite waren maar weinig mensen zich ervan bewust. Ik bleef bij wijze van spreken op de universiteit. In werkelijkheid bedoelden ze dat je niet eens zou moeten proberen om lid te worden van de samenleving.

Daardoor heb ik nagedacht over het werken in het onderwijs. Maar tot mijn geluk ben ik gebleven en ben ik nooit meer weggegaan.Ik begon te studeren, niet te graven in middeleeuwse literatuur. Je besluit je in te schrijven voor een schrijfopleiding aan een universiteit omdat je altijd al schrijver wilde worden, maar geen idee had hoe eraan te beginnen.

Dan begin je bij jezelf te denken: “Ik ga Nederlands leren. Ik had bij mijn instructeur Nederlands gevraagd of er nog veel werk te doen was met oudere literatuur. Simpelweg omdat ik vond dat een bron van grote zorg. Hij vond het geweldig. Maar ach, we springen meteen het eerste jaar in met wat middeleeuwse literatuur.

Ik ontwikkelde een bijzondere interesse voor stedelijke cultuur, die in de Lage Landen een essentiële rol speelde omdat we evolueerden naar een natie van handelaren. Steden bevorderden de ontwikkeling van een mentaliteit die in onze tijd nog steeds herkenbaar is. Hoewel niet identiek, is het duidelijk dat ze van dezelfde plaats afkomstig zijn.

Het is een veel voorkomende misvatting dat onze overtuigingen calvinistisch van aard zijn. Dit is niet het geval. Onze mindset is die van een handelaar en we staan ​​open voor allerlei verklaringen. Neem als voorbeeld de neiging tot compromissen, coalities, de vele perspectieven en de vele partijen.

Herman Pleij Ziek

“Het doortrekken van lijnen van de middeleeuwen naar de huidige tijd is iets dat ik nogal wat heb gedaan.Pleij heeft een bijzondere interesse in de culturele en historische contexten die bijdragen aan de constructie van nationale identiteiten, en hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven.

Onder namen als ‘De Hollandse onrust’ (1991) en ‘Erasmus en het poldermodel’ zijn essaybundels over de Nederlandse mentaliteit en de geschiedenis van de nationale beschaving verschenen (2005). “Moet kunnen” is de titel van zijn meest recente boek. Op zoek naar een identiteit die Nederlands is’ (2014).

Herman Pleij, prof. dr., werd geboren in 1943 en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij afstudeerde in Nederlandse taal- en letterkunde (UvA). Bij de Guild of the Blue Barge kon hij aan alle vereisten voor zijn doctoraat voldoen. In de late middeleeuwen deden literatuur, volksfeesten en burgerlijke moraal het allemaal goed (1979).

Sinds 1981 doceert hij Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 1993 kreeg hij van de Belgische regering de Francqui-leerstoel voor Vreemdelingen en in 2000 kreeg hij een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brussel.

Zijn verzamelde werken over de Nederlandse mentaliteit en de geschiedenis van de nationale beschaving zijn getiteld Het Nederlandse ongemak (1991), Hollands welbehagen (1998) en Tegen de barbarij. Deze werken werden gepubliceerd tussen 1991 en 1998.

Literatuur en stadscultuur tussen de middeleeuwen en de moderne tijd (1988) en middeleeuwse fantasieën over het perfecte leven (1997). Het tweede werk is ook vertaald in het Duits en Engels. Literatuur en stadscultuur tussen de middeleeuwen en de moderne tijd (1988).

Daarnaast is Pleij regelmatig te zien in het programma ‘De Wereld Draait Door’, waarin hij ernaar streeft kijkers te interesseren voor onderwerpen die cultureel en historisch van belang zijn. Hij doet dit door uit te leggende historische achtergrond van de moderne samenleving en de delen van de Nederlandse cultuur die wij als ‘bijzonder Nederlands’ beschouwen.

Herman Pleij, die nu 79 jaar oud is, heeft verklaard dat de verhalen in zijn aankomende boek, Met een scheef oog, dat op 11 februari door Prometheus zal verschijnen, geen memoires zullen zijn. ‘Herinneringen’Hoe langer je al bestaat, hoe meer middelen je hebt verzameld. En wanneer je dit doet, probeer je een samenhangend verhaal van je leven samen te stellen door al deze stukjes in een zinvolle context te plaatsen. Hierdoor is het waarschijnlijk dat memoires het type schrijven zijn dat de meeste leugens bevat.

Daarom heeft hij ervoor gekozen om als uitdrukkingsmethode “beelden van tijden te tekenen op basis van mezelf”. naoorlogse wederopbouw, opgroeien in een sterk gesegregeerde samenleving, de woningnood, de rangen en standen in het Gooi, maar ook het studentenleven in Amsterdam in de jaren zeventig. Al deze onderwerpen komen in dit boek aan bod. De uitdrukking “Jazz, sigaretten, seks en de revolutie op de universiteit” is populair. En de schrijver was al die tijd aanwezig.’

De welbespraakte tv-persoonlijkheid doet dit in overeenstemming met zijn boek, getiteld ‘Moeten (nog) kunnen: op jacht naar een Nederlandse identiteit’. Pleij, die tot 2008 middeleeuwse literatuur doceerde aan de Universiteit van Amsterdam, heeft een sterke interesse in de culturele en historische context van de totstandkoming van nationale identiteiten. Hij waarschuwt voor het gevaar van leven in ‘een verleden dat het beste bij ons past’, wat kan leiden tot het opzettelijk verstikken van elke vorm van innovatie.

Herman Pleij Ziek
Herman Pleij Ziek

Zijn presentatie in de Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen, begint om 20.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop voor 10 euro in de Read Shop en Primera in Dalfsen en voor 12,50 euro in het theater. Tickets zijn online te koop via www.cultureelcafedalfsen.nl, samen met andere informatie.

%d bloggers like this: