Farligt Köldmedel

Spread the love

Farligt Köldmedel:- Två av de mest kända kemiföretagen i världen, DuPont och Honeywell, har producerat en miljövänlig gas som har fångat europeiska lagstiftares intresse. R-1234yf är produktnamnet de kom fram till, och EU-tjänstemän undersöker att skaffa det.Men varje lands restriktioner är olika; till exempel är R-134a, köldmediet som har använts i decennier, godkänt i Tyskland.

Farligt Köldmedel
Farligt Köldmedel

Karbonylfluorid var en annan kemikalie som användes under andra världskriget. Även en brännskada av storleken på din hand kan vara dödlig när den utsätts för den mest grundläggande formen av fluorvätesyra, som är extremt frätande och giftig. Fluorsyra består av denna syra.

Av denna anledning är karbonylfluorid betydligt farligare än andra former av fluor, eftersom det kan penetrera huden mycket snabbare och ge avsevärd irritation på hudens yta.

Även om du har tänkt framåt och har en brandsläckare till hands bör du stanna i din bil tills branden är släckt. Det är möjligt att vi i framtiden kommer att upptäcka en väg ut ur bilen; om detta händer måste vi springa så fort som möjligt för att fly.

Det “miljövänliga” köldmediet R1234yf har ordinerats av EU i händelse av en bilbrand, även om det har visat sig leda till produktion av extremt giftiga kemikalier.

Tidigare har man förstått att billågor producerar vätefluorid, en skadlig gas som bör undvikas till varje pris. Som professor vid Ludwig Maximilians universitet i München (Tyskland) utförde Andreas Kornath forskningen om fordonslågor.

Det nya “gröna” ämnet R1234yf, som har certifierats för användning i EU:s luftkonditioneringssystem för bilar, har visat sig utgöra en stor hälsorisk av tyska forskare. Trots materialets tillåtelse för användning uppnåddes detta resultat.

Under första världskriget identifierades kemikalier liknande de som används i dagens kemiska vapen i studien av brandfarliga gaser.

Andreas Kornaths undersökning visade att en molekyl känd som karbonylfluorid utgjorde 20 % av brandens gaser, vilket gör den till en betydligt giftigare kemikalie. Hur oväntat det än var var detta ett häpnadsväckande fynd.

Under första världskriget förlitade sig båda sidor på en dödlig gas känd som fosfon, även känd som karbonylklorid. PHOSGEN delar flera egenskaper med denna kemiska förening. Båda dessa föreningar delar en slående strukturell likhet, vilket visar deras strukturella likhet.

Farligt Köldmedel

Däremot är karbonylfluorid farligare eftersom det absorberas lättare via huden än fosgen. Som ett resultat har det en ökad risk för skada.Molekylära jämförelser har visat att dessa kemikalier är identiska med de som används i kemiska vapen idag.R1234yf finns i luftkonditioneringssystemen på cirka 32 000 svenska fordon som nu körs.

Fosgen och karbonylfluorid är strukturellt lika, vilket är anledningen till att fosgen dödade och skadade tusentals soldater under första världskriget. Strukturen för karbonylfluorid är också väldigt lik.

Att ha en brandsläckare i bilen innebär att om ditt fordon brinner är det mer sannolikt att du kommer ut och släcker lågorna. Det rekommenderas att kontakta för hjälp om du inte har en brandsläckare i ditt fordon.

Endast två företag, DuPont och Honeywell, har dock kunnat producera ett köldmedium som uppfyller de nya kraven. Trots att miljövänliga produkter inte borde skapa lika mycket debatt så gör de det. Trots att de inte borde så fortsätter de med det.

R-1234yf och andra brandfarliga kemikalier i motorrummet kan fatta eld vid en frontalkrock, enligt forskning gjord av Daimler AG och Mercedes-Benz så sent som hösten 2012. Det upptäcktes också att andra brandfarliga föreningar i motorn området kunde göra detta. R-1234yf finns framtill på fordonet.

På grund av denna uppenbarelse fick rösten en mer aggressiv tenor. När Mercedes-Benz testade R1234yf-bensinen som användes i sin senaste B-klassmodell fann den att den sprängdes oftare än inte. Som en biprodukt av antändningsprocessen producerades vätefluorid i en betydande mängd. Enligt bevisningen var detta läget.

Mercedes-Benz meddelade våren 2013 att företaget inte skulle använda R-1234yf på grund av säkerhetsproblem och att företaget istället skulle utveckla sitt eget köldmedium. Ungefär sex månader efter att företaget tidigare hade deklarerat att det inte skulle använda R-1234yf, utfärdade företaget ett tillkännagivande.

En av anledningarna till att biltillverkare är missnöjda med den nuvarande situationen är det faktum att R-1234yf är 10 gånger dyrare än de varor som tidigare använts.

Beslutet att vidta denna åtgärd togs som svar på det faktum att R-1234yf är en växthusgas. På detta projekt, Folkswagen Group har en mindre roll, men är fortfarande involverad. De allra flesta biltillverkare har å andra sidan

R-1234yf har godkänts för användning i e:s bilar efter att företaget kommit fram till beslutet att den får användas. Inga bevis har hittats som tyder på att risken för bilbränder efter en olycka har ökat i General Motors eller Toyotas bilar. De har letat efter något liknande länge.

Trots att R-134a redan har använts i tidigare applikationer är detta fortfarande fallet. Medan Frankrike valde en annan taktik och förbjöd nya bilmodeller som inte använde R-1234yf 2013, valde USA det första alternativet.

Som ett resultat av detta har Mercedes-Benz CLA- och SL-modeller, såväl som sedanbilar av A- och B-klass, alla tagits bort från försäljning i olika delar av landet. Mercedes-Benz A-klass och B-klass fordon, samt flera andra modeller, kunde registreras i Frankrike när “blockaden” hävdes av Frankrikes högsta administrativa domstol, känd som “Conseil d’Etat”. Inga andra tillverkare eller modeller ingick i detta urval heller.

Totalt har 32 000 nya bilar som använder R1234yf registrerats i Sverige, med 15 olika biltillverkare som använder det i sina modeller. R1234yf finns i cirka 32 000 nya svenska bilar. Dessutom används R1234yf av ett 15-tal svenska bilkomponenttillverkare.

Alveolerna i lungorna skadas när kemikalien andas in. Eftersom blodcirkulationen störs ökar risken för en individs död.Tidigare studier om brandfarligheten i området kring R1234yf har främst fokuserat på det omgivande köldmediet, enligt LMU-forskare.

Farligt Köldmedel
Farligt Köldmedel

Det fanns ingen tidigare indikation på karbonylfluoridproduktion i forskningsproverna, så detta är fallet nu. Forskare är uppenbarligen oroade över sin personliga säkerhet och välbefinnande i ljuset av de rådande omständigheterna.